Du er her: Forside Information Nyheder Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til Sklerodermiforeningens generalforsamling 2018

 

 

Vi holder dette års generalforsamling den 6. oktober 2018 kl. 11-16 i Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre.


Du kan finde kort og kørselsvejledning på Frivilligcentrets hjemmeside: www.rfcenter.dk

 

Ud over generalforsamlingen har vi god tid til socialt samvær i forbindelse med en dejlig frokost, og så får vi besøg af læge Jane Baumgartner, tidligere Marselisborg/Skejby Hospital, som vil fortælle en masse om forskningsprojektet DETECT, som handler om tidlig opdagelse af PAH (forhøjet tryk i lungekredsløbet).

 

Mød op og vær med til at præge foreningens arbejde!!

 

Af hensyn til frokosten beder vi om tilmelding senest torsdag den 27.september.

Hvis du har ønsker om specialkost, bedes du sende til Ulla Skytte på mail ulla@misla.dk senest 22. september.

 

Vi har stadig et budget tilbage til at betale deltagernes rejseudgifter, og bestyrelsen har besluttet, at det skal gå til de deltagere, der bor uden for Sjælland og derfor har den længste og dyreste rejse. Hvis der er penge tilovers kan der ydes et procentvis tilskud også til sjællænderne. Så sørg for at gemme alle rejsebilag, så de kan sendes til Birthe efterfølgende.

Derudover har vi ikke fundet penge til generalforsamlingen og er derfor i år desværre nødt til at bede om en mindre deltagerbetaling.

 

Deltagergebyr, medlemmer/støttemedlemmer: Kr. 50,-

Deltagergebyr, ikke-medlemmer: kr. 150,- (= den fulde pris for frokost og kaffe)

 

Bestyrelsen sørger for, at drikkevarer kan købes på stedet: øl: 10,- kr., vand: 5,- kr. og vin 50,- kr.

 

Send tilmelding til Ulla Skytte på mail ulla@misla.dk – og husk at sende deltagerbetalingen samtidig.

 

Send betalingen til Sklerodermiforeningens bankkonto i Sydbank: kontonr. 7120-1080927 eller på mobilepay nr. 11012. Husk i begge tilfælde at tilføje en meddelelse om hvem du er og hvad du betaler for. Det fremgår desværre ikke automatisk af bankens oplysninger til os. 

 

Program for dagen:
Kl. 11: Velkommen

Kl. 11.10-12.00:  Generalforsamlingen

med dagsorden, der i henhold til vedtægterne har følgende punkter:

1.      bestyrelsens beretning

2.      godkendelse af regnskab

3.      fremlæggelse af budget

4.      fastsættelse af kontingent

5.      valg af bestyrelsesmedlemmer

6.      Bestyrelsen består p.t. af Grete Bille (formand), Marianne Kryger Olsen (næstformand), Birthe Ilsø Jensen (kasserer), Charlotte Aagren (bestyrelsesmedlem), Ulla Skytte (bestyrelsesmedlem), Lis Berg (bestyrelsesmedlem) og Tina Schmidt (suppleant). Lone Jensen, der blev valgt sidste år, har desværre måttet gå ud af bestyrelsesn pga. helbredet.

I år er Grete Bille og Marianne Kryger Olsen på valg. Begge er villige til genvalg. Tina Schmidt, der blev valgt som suppleant, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lone Jensen og er derfor først på valg til næste år.

Bestyrelsen kan bestå af indtil 7 medlemmer + 1-2 suppleanter. Der er derfor plads til 2 nye suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne deltager som regel i bestyrelsesmøderne og –opgaverne, så det er en god måde at komme ind i arbejdet på, hvis man har lyst til at prøve.

7.      valg af suppleant(er)

8.      valg af revisor

9.      indkomne forslag

10.  eventuelt

 

Hvis du har forslag, du gerne vil stille til generalforsamlingen, skal de sendes til Grete Bille på mail gretebille@gmail.com eller Marianne Kryger Olsen på mail mariannekryger@gmail.com  senest den 22. september.

 

Kl.  12.00-13.30: Frokost og samvær

Kl. 13.30-15.00 Foredrag om DETECT v. Jane Baumgartner

Kl. 15.00-16.00: Kaffe og samvær

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HOTLINE


Hvad enten du er nydiagnosticeret eller er stødt på nye udfordringer, så kan det nogle gange være godt at have én at tale med.  
Læs mere 

 

NYHEDSBREV


Tilmeld dig nyhedsbrev her.

 

Ønsker du ikke flere nyhedsbreve? Klik her.  

 

 

 

Følg også med på Facebook
FØLG OS PÅ FACEBOOK

 

 

 

FESCA Dansk Sklerodermi og Raynaud forening er medlem af FESCA, the Federation for European Scleroderma Associations. Læs mere